บ้าน > เกี่ยวกับเรา>อุปกรณ์การผลิต

อุปกรณ์การผลิต


เครื่องฉีดพลาสติกแบบสองสีของเยอรมัน Engel เกือบ 20 ชุด, อิเล็กทรอนิกส์, สายการประกอบไฟฟ้า 5, จำนวนเครื่องทดสอบที่รองรับต่างๆ