บ้าน > เกี่ยวกับเรา>ตลาดการผลิต

ตลาดการผลิต


แบรนด์ขายในประเทศเดิม ในเขตปกครอง 34 แห่งชาติทั้งหมดมีตัวแทน ตัวแทนเทศบาลเกือบ 500 ประสิทธิภาพการขายประจำปีมากกว่า 5 ล้านหยวน